Kurumsal şirket organizasyonlarında merak edilen konulardan biri diğeri de pazarlamacılar ne kadar maaş alıyor? Pazarlama ve iletişim profesyonellerinin de diğer meslekler gibi kazançlarını alt ve üst sınır olarak listeledik*. Burada paylaştığımız verilerin büyük ölçekli kurumsal şirketlerin durumlarını yansıttığını önceden belirtelim. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin maaş düzeyleri farklılık gösterebilir.

Pazarlama Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Pazarlama departmanlarının en alt seviye pozisyonu pazarlama uzmanlığıdır. Kurumsal bir firmada pazarlama departmanına ilk adımı atan profesyoneller aşağıdaki maaşları alabilmektedirler;

Alt ortalama: 8000 TL

Üst Ortalama: 12000 TL

Kurumsal İletişim Uzmanı Ne kadar Maaş Alır?

Buna kurumsal iletişim departmanlarındaki profesyonelleri katabileceğimiz gibi pazarlama iletişimi profesyonellerini de katabiliriz. Marcom (Marketing Communications) uzmanları ve iletişim uzmanlarının ortalama maaşları;

Alt Ortalama: 9000 TL

Üst Ortalama: 14000 TL

Kilit Müşteri Temsilcisi (Key Account Manager) Ne Kadar Maaş Alır?

Şirketlerin beraber çalıştıkları önemli partner firmalarla olan ilişkilerini düzenleyen ve yöneten kişiler kilit müşteri temsilcisi olarak görevlendirilirler. Şirketin ve birlikte yapılan işi hacmine göre oldukça fazla farklılık gösterebilen maaşlarda ortalamalar ise şöyle;

Alt Ortalama: 8000 TL

Üst Ortalama: 16000 TL

Dijital Pazarlama Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Firmaların dijital mecralardaki pazarlama faaliyetlerini yürüten ekip üyelerinin ortalama maaşları şu aralıklardadır;

Alt Ortalama: 8000 TL

Üst Ortalama: 12000 TL

İletişimciler Ne Kadar Maaş Alıyor

Dijital Pazarlama Müdürü Ne Kadar Maaş Alır?

Firmaların dijital mecralardaki pazarlama faaliyetlerinin tümünü ve bundan sorumlu ekipleri yöneten dijital pazarlama müdürleri ortalama bu maaşları almaktadırlar;

Alt Ortalama: 12000 TL

Üst Ortalama: 20000 TL

Marka Müdürü Ne Kadar Maaş Alır?

Bir markanın konvansiyonel ve dijital tüm pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinden, kendisine verilen satış hedefleri doğrultusunda belli bir pazar payını elde etmekten sorumlu profesyonellerdir. Global şirketlerdeki marka müdürleri her ne kadar sadece genel merkezlerindeki politikları yürüterek işlerini sürdürebilseler de pazar payı küçük firmalarda zorlu görevler üstelenebilmektedirler. Bir markanın A’dan Z’ye tüm sorumluluğunu üstelenen profesyonellerin ortalama maaşları ise şöyle;

Alt Ortalama: 14000 TL

Üst Ortalama: 22000 TL

Ürün Müdürleri Ne Kadar Kazanıyor

Ürün Müdürü Ne Kadar Maaş Alır?

Marka müdürlerinin benzer sorumluluklarını tek ama kapsamlı bir ürün etrafında toplayan pozisyon da ürün yöneticiliğidir. Bu örneğin bir yazılım ürünü olabilir ve kendi başına bir marka gibi hareket edebilir. A’dan Z’ye tüm işleyişlerinden, gelişiminden ve hedeflerinden sorumlu ürün müdürleri ortalama şu maaşları alırlar;

Alt Ortalama: 14000 TL

Üst Ortalama: 22000 TL

İş Geliştirme Müdürü Ne Kadar Maaş Alır?

Firmaların iş geliştirme departmanlarının yöneticileri ortalama şu maaşları almaktadırlar;

Alt Ortalama: 16000 TL

Üst Ortalama: 24000 TL

Pazarlama Müdürü Ne Kadar Maaş Alır?

Kurumsal şirketlerde marka müdürlerinin üzerinde konumlandırılan, tüm markaların ve ürünlerin pazarlama faaliyetlerinde söz sahibi ve nihai karar verici noktada bulunan profesyonellerdir. Bu pozisyonun yanında kişiler aynı zamanda genel müdür yardımcılığı görevini de sürdürebilmektedirler.

Alt Ortalama: 18000 TL

Üst Ortalama: 26000 TL

Bu yazıda belirtilen maaşlar ortalama sayıları ifade etmektedir. Çok fazla sayıda satış yapan ve yüksek kâr marjıyla çalışan firmalarda bu sayılar çok daha yukarılara çıkabileceği gibi işlerin kötü gittiği firmalarda aşağıya çekilebilir.

*Makaledeki veriler “Ranstad HR trends and salary report 2019” raporundan alınmıştır.