Kurumsal şirket organizasyonlarında oldukça kalabalık bir grubu oluşturan finans ve muhasebe çalışanları ne kadar maaş alıyor? Finans ve muhasebe profesyonellerinin de diğer meslekler gibi kazançlarını alt ve üst sınırlarını brüt maaş olarak listeledik*. Burada paylaştığımız verilerin büyük ölçekli kurumsal şirketlerin durumlarını yansıttığını önceden belirtelim. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin maaş düzeyleri farklılık gösterebilir.

Finans Analisti Ne Kadar Maaş Alır?

Mali analizler ve finansal raporlamalardan sorumlu finans analistliğinin kurumsal şirketlerdeki brüt maaş ortalamaları şöyle;

Alt ortalama: 8000 TL

Üst Ortalama: 9000 TL

Muhasebe Sorumlusu Ne kadar Maaş Alır?

Ön muhasebe ve fatura süreçleriyle ilgilenen muhasebe sorumluları ve muhasebe uzmanları tecrübelerine göre geniş bir aralıkta maaş alırlar. Şirket ölçeği küçüldükçe alt ortalama daha da aşağılara çekilebilmektedir.

Alt Ortalama: 6000 TL

Üst Ortalama: 9500 TL

Kilit Müşteri Temsilcisi (Key Account Manager) Ne Kadar Maaş Alır?

Şirketlerin beraber çalıştıkları önemli partner firmalarla olan ilişkilerini düzenleyen ve yöneten kişiler kilit müşteri temsilcisi olarak görevlendirilirler. Şirketin ve birlikte yapılan işi hacmine göre oldukça fazla farklılık gösterebilen maaşlarda ortalamalar ise şöyle;

Alt Ortalama: 8000 TL

Üst Ortalama: 16000 TL

Hazine Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Firmaların banka hesaplarının yönetiminden ve nakit akışlarıyla ilgili düzenleme ve raporlamalardan sorumlu pozisyondur. Hazine uzmanları bunların yanında kurumlarla olan mutabakatları da gerçekleştirmektedir. Hazine Uzmanları ülkemizde brüt olarak şu şekilde kazanç elde ederler;

Alt Ortalama: 9000 TL

Üst Ortalama: 12500 TL

İç Denetim Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

SPK, MASAK, BIST vb. kurumların yasal düzenlemelerini takip etmek ve bu doğrultuda kurumun gerekli denetimlerini gerçekleştirmeden sorumlu iç denetim uzmanları firmanın yapısına göre bir çok sorumluluğa sahip olabilir. İç finansal denetimler, yönetim kurulu için hazırlanan raporlamalar ve firmaca tespit edilen istatistiki verilerden sorumlu olabilmektedir. İç denetim uzmanlarının ortalama brüt maaşlar ise şöyledir;

Alt Ortalama: 9000 TL

Üst Ortalama: 13000 TL

Hesap Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Kurumlarda tüm vergi süreçlerini takip eden, fatura takibinden çok muhasebe işlerini daha genel anlamda takip eden ve düzenleyen bir pozisyondur. İç denetim uzmanları ve diğer finans birimlerine muhasebe kayıtlarıla ilgili gerekli beslemeleri yapar. Hesap uzmanları ülkemizde brüt olarak şu kadar maaş almaktadır;

Alt Ortalama: 9000 TL

Üst Ortalama: 13000 TL

Bütçe & Raporlama Müdürü Kadar Maaş Alır?

Bilanço, mülkiyet, maaş bordroları ve bunlara benzer tüm finansal raporlamaları IFRS ve GAAP standartlarına göre hazırlamaktan sorumlu birimin yönetimini Bütçe Raporlama müdürleri gerçekleştirir. Bu yöneticiler ortalama bu maaşı alırlar;

Alt Ortalama: 14000 TL

Üst Ortalama: 15000 TL

Kredi & Risk Yöneticisi Ne Kadar Maaş Alır?

Banka ve sigorta şirketlerinde sık gördüğümüz bu pozisyon direktörlüe direkt olarak çeşitli raporlamalardan sorumludur. Kredi satışları ve bu satışların mevcut/potansiyel müşterilere uygunluğunu değerlendirmek, risk analizleri gerçekleştirmek, satış ekipleriyle koordinasyon sağlamak gibi görevleri vardır. Bu alanda çalışan kişiler ortalama aşağıda belirtilen maaşları almaktadır;

Alt Ortalama: 16000 TL

Üst Ortalama: 21000 TL

İç Denetim Müdürü Ne Kadar Maaş Alır?

Yukarıda belirttiğimiz iç denetim süreçlerinden ve bu alanda çalışan tüm ekiplerden tam sorumlu kişidir. Ortalama brüt maaşları ise şöyledir;

Alt Ortalama: 15000 TL

Üst Ortalama: 23000 TL

Finansal Kontrolör Ne Kadar Maaş Alır?

Genel olarak haftalık ve aylık finansal raporlamaların hazırlanmasından, bütçe ve forecast denilen tahminlerin oluşturulmasından, maliyet merkezlerinin izlenmesinden ve iç/dış denetim süreçlerine destek vermekten sorumlu bir pozisyondur. Şirketin yapısına göre değişiklik gösterebilir. Finansal kontrolörler ortalama şu maaşı alırlar;

Alt Ortalama: 15000 TL

Üst Ortalama: 24000 TL

Muhasebe Müdürü Ne Kadar Maaş Alır?

Muhasebe sorumluları ve hesap uzmanlarının oluşturduğu ekipten sorumlu kişilerdir. Ortalama brüt maaşları şöyledir;

Alt Ortalama: 16000 TL

Üst Ortalama: 25000 TL

Finans Muhasebe Maaşları

Finans Müdürü / Finans Direktörü Ne Kadar Maaş Alır?

Yazıda belirttiğimiz tüm finans ekiplerinden ve finans/muhasebe süreçlerinden sorumlu kişidir. Ortalama maaşları değişkenlik göstermekle birlikte şu şekilde ifade edilebilir;

Alt Ortalama: 35000 TL

Üst Ortalama: 50000 TL

CFO / Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ne Kadar Maaş Alır?

Bu pozisyon üst düzey yetkiler ve sorumlulukların buluştuğu bir pozisyon olduğundan şirketler ve kişiler arasında özel sözleşmelere dayandırılabilmektedir. Şirketin büyüklüğü ve iş hacmine göre değişiklik göstermekle birlikte sadece alt ortalaması şu şekilde olabilir;

Alt Ortalama: 40000 TL

Bu yazıda belirtilen maaşlar ortalama sayıları ifade etmektedir. Çok fazla sayıda satış yapan ve yüksek kâr marjıyla çalışan firmalarda bu sayılar çok daha yukarılara çıkabileceği gibi işlerin kötü gittiği firmalarda aşağıya çekilebilir.

*Makaledeki veriler “Ranstad HR trends and salary report 2019” raporundan alınmıştır.